Hỗ Trợ Đơn Vị Vận Tải

TRANSERCO

Tên doanh nghiệp :

Tên giao dịch :

Tên viết tắt :

Trụ sở giao dịch :

Điện thoại :

Fax :

Văn phòng :

Điện thoại :

Fax :

Website :

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

HANOI TRANSPORT & SERVICES CORPORATION

TRANSERCO

Số 5 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội

84-4-38241650

84-4-39331637

Số 32 Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội

84-4-39763585

84-4-39761996

www.transerco.vn