Giỏ hàng

Lĩnh Vực Hoạt Động

 

1. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh :

 •  Hoạt động Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ);
 •  Bốc xếp hàng hóa (Bốc xếp hàng hóa đường bộ);
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
 • Vận tải bằng xe buýt;
 • Vận tải hành khách đường bộ khác;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 •  Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 •  Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải  

    bằng xe buýt);

 •  Cơ sở lưu trú khác;
 •  Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồmkinh doanh quán bar; phòng hát karaoke, vũ trường);
 • Dịch vụ ăn uống khác (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);
 • Quảng cáo;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật);

2. Trong đó sản phẩm, dịch vụ chính/nổi bật: Hoạt động Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (Kinh doanh, khai thác các dịch vụ trên Bến xe)

 • Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hà Nội