Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty cổ phần

BẾN XE HÀ NỘI

Tên giao dịch
Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài
HA NOI TRANSPORT STATION JOINT STOCK COMPANY

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Số 010 010 5528 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp (Đăng ký thay đổi lần thứ: 8, ngày 05 tháng 10 năm 2016)

Mã cổ phiếu
HNB

+

Lượt khách / ngày

triệu +

Lượt khách / năm

Doanh nghiệp vận tải
hoạt động tại Bến

+

Tỉnh thành được kết nối

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội
Bến xe thành viên

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội – HNB hiện đang quản lý 03 bến xe có qui mô lớn nhất Thủ đô là Bến xe Mỹ Đình, Bến xe Giáp Bát, Bến xe Gia Lâm, cung cấp các dịch vụ vận chuyển hành khách liên tỉnh đi khắp mọi miền đất nước, đáp ứng nhu cầu đi lại của hàng triệu người dân mỗi năm.

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội<br>Bến xe thành viên

Bến xe Mỹ Đình

  • Tên đơn vị:Bến xe Mỹ Đình
  • Địa chỉ:Số 20, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
  • Hotline:1900 1825 nhánh 1
Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội<br>Bến xe thành viên

Bến xe Giáp Bát

  • Tên đơn vị:Bến xe Giáp Bát
  • Địa chỉ:Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
  • Hotline:1900 1825 nhánh 2
Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội<br>Bến xe thành viên

Bến xe Gia Lâm

  • Tên đơn vị:Bến xe Gia Lâm
  • Địa chỉ:Đường Ngô Gia Khảm, Quận Long Biên, TP Hà Nội
  • Hotline:1900 1825 nhánh 3

Lịch sử hình thành & Phát triển

Ngày 28/02/1985

Xí nghiệp Vận tư GTVT được thành lập theo Quyết định số 623/QĐ-TCCQ ngày 28/02/1985 của UBND Thành phố Hà Nội. Đến ngày 10/5/1988, Xí nghiệp Vận tư GTVT được đổi tên thành Xí nghiệp Dịch vụ GTVT theo Quyết định số 2109/QĐ-TCCQ của UBND Thành phố Hà Nội.

Ngày 29/4/1991

Để lập lại kỷ cương vận tải hành khách trong Thành phố Hà Nội và thực hiện phương án di chuyển bến xe Kim Liên ra ngoại vi Thành phố, ngày 29/4/1991 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 776 QĐ/UB về việc thành lập Bến xe Phía Nam trên cơ sở sáp nhập bến xe Kim Liên thuộc Xí nghiệp Bến xe vào Xí nghiệp dịch vụ GTVT

Ngày 24/2/1992

Ngày 24/2/1992, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 343 QĐ/UB về việc sáp nhập 2 đoàn xe Kim Liên và Kim Mã vào Bến xe phía Nam thành Công ty VTHK phía Nam Hà Nội, đưa công tác phục vụ hành khách theo chu trình khép kín giữa bến xe và phương tiện vận tải.

Ngày 25/5/1996

Với chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, nhằm tách biệt chức năng quản lý nhà nước trên các bến xe với hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải, ngày 25/5/1996 UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1818/QĐ – UB về việc đổi tên và điều chỉnh nhiệm vụ của Công ty Vận tải hành khách phía Nam Hà Nội thành Công ty Quản lý bến xe Hà Nội với vốn điều lệ: 9.800.000.000 đ (Chín tỷ tám trăm triệu đồng)

Ngày 14/5/2004

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thí điểm mô hình hoạt động: Công ty mẹ-công ty con. Ngày 14/5/2004, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 72/2004/QĐ-UB về việc thành lập Tổng công ty Vận tải Hà Nội và Công ty Quản lý bến xe Hà Nội được chuyển từ Sở GTCC Hà Nội sang trực thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Ngày 13/7/2010

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003 và Luật Doanh nghiệp năm 2005, ngày 13/7/2010, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3458/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Quản lý Bến xe Hà Nội thành Công ty TNHH một thành viên Bến xe Hà Nội với vốn điều lệ: 30.000.000.000 đ (Ba mươi tỷ đồng)..

 Ngày 23/4/2014

Thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015. Ngày 23/4/2014, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2208/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Bến xe Hà Nội thành Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội. Ngày 05/05/2014, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội được Sở Kế hoạch – Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 010 010 5528 với vốn điều lệ là 95.000.000.000 đ (Chín mươi lăm tỷ đồng).

Ngày 01/10/2015

Sau khi Cổ phần hóa, Công ty đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của Pháp Luật chứng khoán về đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và giao dịch Cổ phiếu trên thị trường UPCOM. Ngày 04/09/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đại chúng của Công ty, ngày 01/10/2015, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chứng khoán, ngày 08/10/2015 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM.

1985
1991
1992
1996
2004
2010
2014
2015

Sơ đồ tổ chức

Ban lãnh đạo

Ông Vũ Hữu Tuyến
Chủ tịch HĐQT

Ông Vũ Hữu Tuyến

Ông Lý Trường Sơn
Phó Giám đốc Công ty

Ông Lý Trường Sơn

Ông Phạm Mạnh Hùng
Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Công ty

Ông Phạm Mạnh Hùng

Ông Trần Hoàng
Phó Giám đốc Công ty

Ông Trần Hoàng

Bà Thạch Thị Kim Nga
Kế toán trưởng

Bà Thạch Thị Kim Nga

Ông Nguyễn Đức Vui
Giám đốc bến xe Gia Lâm

Ông Nguyễn Đức Vui

Ông Nguyễn Hoàng Tùng
Giám đốc bến xe Giáp Bát

Ông Nguyễn Hoàng Tùng

Ông Trần Ngọc Hoà
Giám đốc bến xe Mỹ Đình

Ông Trần Ngọc Hoà

Quảng cáo